آزمايشگاه هاي نيمسال دوم
برگزاري ازمايشگاه هاي نيمسال دوم98-99
با توجه به نظر شوراي مديران دانشكده شيمي در خصوص برگزاري آزمايشگاه هاي نيمسال دوم 99-98 براي كليه دانشجويان بصورت مجازي، اعلام مي گردد كه فيلم هاي آموزشي مربوطه به تدريج از تاريخ 11 مرداد از طريق سامانه lms در دسترس دانشجويان قرار خواهد گرفت.
تاریخ:
1399/04/29
تعداد بازدید:
209
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم وفناوری های زیستی
کدپستی: .....................
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفکس: 36687396
Powered by DorsaPortal