دفاع دانشجوی دوره دکتری گروه زیست فناوری
دفاع دانشجوی دوره دکتری گروه زیست فناوری
آقای  مختار نصرتی دانشجوی دوره دکتری رشته نانوبیوتکنولوژی روزسه شنبه مورخ 99/7/15 ساعت 14 در محل گروه زیست فناوری دانشکده علوم و فناوری های زیستی از پایان نامه خود دفاع خود دفاع می کند
استاد ناظر:دکترجوادی راد
داوران داخل گروه: دکترطاهری و دکتراسماعیلی
داور خارج از گروه: دکترصادقی (علوم پزشکی اصفهان)
استاد راهنما:خانم دکتربهبهانی  و دکتر محبت کار
تاریخ:
1399/07/13
تعداد بازدید:
76
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم وفناوری های زیستی
کدپستی: .....................
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفکس: 36687396
Powered by DorsaPortal