رئيس دانشكده

دکتر زهرا اعتمادی فر
دکتری میکروبیولوژی
رتبه ی علمی : دانشیار
نمابر : 37932456
تلفن: 37932455
پست الکترونیکی:
z.etemadifar@sci.ui.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/25
تعداد بازدید:
9025
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم وفناوری های زیستی
کدپستی: .....................
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفکس: 36687396
Powered by DorsaPortal