دكتر علي اكبر احسانپور
كتاب چاپ شده اساتيد گروه زيست شناسي گياهي و جانوري
چاپ كتاب كشت سلولي و بافت گياهي توسط دكتر علي اكبر احسانپور
تاریخ:
1398/08/18
تعداد بازدید:
178
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم وفناوری های زیستی
کدپستی: .....................
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفکس: 36687396
Powered by DorsaPortal