دفاع دانشجوی دوره دکتری گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی
دفاع دانشجوی دوره دکتری گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی

خانم  الناز امانزاده دانشجوی دوره دکتری رشته سلولی و مولکولی روزیکشنبه مورخ 99/10/21 ساعت 9 در محل تالار محمد رسول الله دانشکده علوم و فناوری های زیستی از پایان نامه خود دفاع خود دفاع می کند
استاد ناظر:دکترباقری
داوران داخل گروه:  دکترقائدی و دکتر محبت کار
داورخارج از گروه:خانم  دکتر رجایی
استاد راهنما: دکتراسماعیلی وخانم  دکتر رهگذر
استاد مشاور:خانم دکتر نوربخش نیا
تاریخ:
1399/10/13
تعداد بازدید:
114
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم وفناوری های زیستی
کدپستی: .....................
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفکس: 36687396
Powered by DorsaPortal